analytics kodu
Kumlu Sürücü Kursu GÖLCÜK

->Dersler ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Durma - Duraklama - Parketme

DURMA – DURAKLAMA – PARK ETME :

Durma : Yetkili memurun dur işaretinde,kırmızı ışıkta,işaret levhalarına uyularak,öndeki araç durduğunda, arıza hallerinde gibi her türlü trafik mecburiyetinde aracın durdurulmasına denir.

Duraklama : Yolcu indirip bindirmek,yük yükleyip boşaltmak,kısa süreli beklemek (en fazla 5 dakika) amacıyla aracın durdurulmasına denir.

Park etme : Araçların durma ve duraklaması dışında genel olarak uzun süreli

bırakılmasına denir.

Duraklamada Alınacak Tedbirler

1- En uygun yerin seçilmesi,

2- Bulunulan şeritte en az yer işgal edilmesi,

3- Varsa banketten yararlanılması,

4- Duraklama amacı uzun süre beklemeyi gerektiriyor ise, park etmede alınacak önlemlerin alınması, gerekli hallerde park ışıklarının yakılması,

5- Diğer araçların geçişini ve yayaların yürümesini zorlaştırmayacak, yüklerin boşaltılması veya yüklenmesi sırasında başkalarına zarar vermeyecek, karayolu yapısını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde tedbirler alınması zorunludur.

 

Duraklamanın yasaklandığı yerler :

1) İşaretlerle belirlenmiş yerlerde duraklama yasaktır.

2) Kurallara uygun olarak park etmiş  veya duraklamış araçların yol tarafında duraklamak yasaktır.

3) İşaret levhalarına yerleşim yeri içinde 15 m. yerleşim yeri dışında 100 m. mesafe içinde duraklama yasaktır.

4) Kavşak, bağlantı yolu, tehlikeli eğim iniş ve çıkış, tünel ve köprülere yerleşim birimleri içinde 5 m, yerleşim yeri dışında 100 m. mesafe içinde duraklama yasaktır.

5) Taksi ,tramvay, otobüs duraklarında duraklama yasaktır.

6) Dönemeçlerde ,tepe üstlerinde duraklama yasaktır.

7) Raylı sistem hariç sağ şerit dışındaki şeritlerde duraklamak yasaktır.

8) Yaya ,okul ve demiryolu geçitleri üzerinde duraklamak yasaktır.

9) Tehlikeli madde taşıyan araçlar,öndeki araca 20 m.de duraklayıp başında

gözetici bulundurulmak zorundadır.

 

İndirme - Bindirme Kuralları:

Araç sürücülerinin;

1- Yolcularını aracın sol tarafından indirip-bindirmesi,

2- Araç durmadan kapı açması,

3- Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi, yasaktır.

 

Parketme

Parketme, araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasıdır. Aracın çalışır durumda olması veya içinde insan bulunması parketme amacını değiştirmez.

Parketmede Alınacak Tedbirler:

1- El freni ile tespit edilir,

2- Motor durdurulur, eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır ve ön tekerlekler sağa çevrilir.

3- Eğimli yoldaki araç; kamyon, çekiçi veya otobüs ise, her iki arka tekerleğinin, ayrıca römorklarının ve birden fazla ise, her bir römorkun arka tekerleklerinin inişte ön, çıkışta arka taraflarına niteliklerine uygun takoz konulur.

4- Aracın terkedilmesi halinde; camlar kapatılarak, kapılar kilitlenir.

Park etmenin yasaklandığı yerler :

1) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.

2) İşaret levhalarıyla belirlenmiş yerlerde park etmek yasaktır.

3) Park yerleri dışında

4) Belirlenmiş süreler dışında park yerlerinde ücret ödemeden park etmek yasaktır.

5) Park etmiş araçların çıkışına engel olacak şekilde

6) Mecburi haller dışında yerleşim birimleri dışındaki taşıt yolu üzerinde,

7) Sağ şerit dışındaki şeritlerde,

8) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş çıkış yerlerine her iki yönde 15 m. mesafe içinde,

9) Durak levhalarına her iki yönde 15 m. mesafe içinde,

10) Alt üst geçit ve köprülere her iki yönden 10 m. mesafe içinde,

11) Yangın musluklarına 5 m .mesafe içinde

12) Park yeri,sinema,tiyatro,garaj,iş hanı vb. yerlerin giriş-çıkış yerlerine her iki yönde 5m. mesafe içinde,

13) Geçiş yolları üzerinde ve önünde PARK ETMEK yasaktır.