analytics kodu
Kumlu Sürücü Kursu GÖLCÜK

->Dersler ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması

Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak;

  1. Karayolu yapısı üzerine, tarfiği güçleştirecek, tehlikey sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak,
  2. Karayolu yapısını, trafik işaretlerini ve karayoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine yazı yazarak, çizerek veya başka şekillerde bozmak, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak yasaktır.

Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masrafları sorumlulara ödetilir.

Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırları içinde, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamalrını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüte sebep olacak veya yanıltacak ve trafik içim tehlike veya engel yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretlemeler ile ağaç, direk, yangın musluğu, çeşme, parmaklık gibi yapı elemanları veya benzerleri dikmek, koymak veya bulundurmak yasaktır.

Kişi, kurum ve kuruluşla, karayolunda yapacakları çalışmada yolun yapım ve bakımı ile ilgili görevli kuruluştan izin almak ve çalışmalarında gerekli önlemleri alarak, trafik akımının güvenliğini bozmayacak şekilde çalışmları yapmak zorundadırlar.

Işıklı trafik işaret cihazları trafik işaret levhaları, kenar taşları, otokorkuluk ve benzeri yol ve trafik güvenliği elemanlarına zarar veren kişilerin yetkilerince tespiiti halinde bu durumun yolun yapımı, bakımı, işletilmesi ile ilgili kuruluşa bildirilmesi zorunludur.