analytics kodu
Kumlu Sürücü Kursu GÖLCÜK

->Dersler ->Araç Tekniği ->Egzoz Sistemi

 

Motorda yanma sonucu oluşan gazlar egzoz manifoldu aracılığı ile dışarı atılır.

Katalitik Konvektör:

Katalitik konvektör egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak için kullanılır.

Katalitik konvektör bulunan araçta kurşunsuz benzin kullanılır.

Egzoz Susturucu:

Egzoz susturucu basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan parçadır.

Egzozdan fazla ses çıkıyorsa egzoz susturucu deliktir.

Araçtan egzoz susturucunun çıkarılması gürültü kirliliğini arttırır.

Sonuç:

Egzoz sisteminin görevi ;

I-Gürültüyü azaltmak

II-Egzoz gazından çıkan kirleticileri azaltmak

III-Yanma odasında oluşan sıcak atık gazın atılmasını sağlamaktır.