analytics kodu
Kumlu Sürücü Kursu GÖLCÜK

Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Konu Testi 2 - Trafik MevzuatıSoru-1

Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

A)

İç İşleri Bakanlığı

B)

Sağlık Bakanlığı

C)

Milli Eğitim Bakanlığı

D)

Dışişleri Bakanlığı


Soru-2

Büyükşehir Belediyelerinin trafik birimleri aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli veya yetkili değildir?

A)

Yapım ve bakımında sorumlu olduğu yolları trafik düzenini sağlayacak durumda bulundurmak

B)

Gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak

C)

Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak

D)

Şehir içi yollarda trafik zabıtası olarak görev yapmak


Soru-3

Karayolları Trafik Kanunu aşağıdaki ulaşım türleri veya yollarından hangisinde geçerli değildir?

A)

Karayollarında

B)

Karayolu dışındaki kamuya açık alanlarda

C)

Deniz ve göl üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında

D)

Deniz yollarında


Soru-4

Başbakan'ın başkanlığında, karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla olusturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu

B)

Trafik Güvenliği Kurulu

C)

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu

D)

İl Trafik Komisyonu


Soru-5

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu hangi sıklıkta toplanır?

A)

On beş günde bir

B)

Ayda bir

C)

İki ayda bir

D)

Altı ayda bir


Soru-6

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu şehirlerarası karayollarında, can ve mal güvenliği için gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almakla görevli olan kurum aşağıdakilerdehangisidir?

A)

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

B)

Belediyelerin Yol Şube Müdürlüğü veya Daire Başkanlıkları

C)

Karayolları Genel Müdürlüğü

D)

İl Özel İdare Köy İşleri Koordinatörlüğü


Soru-7

Uyuşturucu ve keyif verici maddelerin cinsleriyle alkollü içkilerin etki dereceleri, bunların kandaki miktarkarının tespit usulleri ve muayene şartlarını belirleyen yönetmelik aşağıdakilerden hangisinin görüşüne uygun olarak düzenlenir?

A)

İçişleri Bakanlığının

B)

Adalet Bakanlığının

C)

Emniyet Genel Müdürlüğünün

D)

Sağlık Bakanlığının


Soru-8

Karayolları Trafik Kanunu'na göre , aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı'nın görevi değildir?

A)

Trafik kazalarıyla ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini vermek

B)

Karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak

C)

Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemek

D)

Her ilde trafik kazaları için ambülans bulundurmak  

 


Soru-9

Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, acılma, eğitim, denetim ve çalışma esasları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A)

Adalet Bakanlığı

B)

Maliye Bakanlığı

C)

Milli Eğitim Bakanlığı

D)

Sağlık Bakanlığı


Soru-10

Aşağıdakilerden hangisi Trafik Genel Eğitim Planı'nı hazırlayıp uygulamakla görevlidir?

A)

Ulaştırma – Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

B)

Sağlık Bakanlığı

C)

Milli Eğitim Bakanlığı

D)

Yüksek Öğrenim Kurumu


Soru-11

Trafik işaretlerinin standart, anlam nicelik ve nitelikleriyle diğer esasları, içişleri Bakanlığı'nın görüşü alınarak aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılacak yönetmenlikte gösterilir?

A)

Adalet Bakanlığı

B)

Sağlık Bakanlığı

C)

Ulaştırma – Deniz Haberleşme Bakanlığı

D)

Emniyet Genel Müdürlüğü


Soru-12

Tüm Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

A)

Emniyet Genel Müdürlüğü

B)

Trafik Hizmet Başkanlığı

C)

Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü

D)

Karayolları Genel Müsürlüğü


Soru-13

Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının görevi değildir?

A)

Sürücü kurslarını denetlemek

B)

Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek

C)

Sürücü adaylarının sınavlarını yapmak

D)

Duran ve akan trafiği düzenlemek


Soru-14

Belediye sınırları içinde, karayolunu etkileyecek yapım çalışmaları için aşağıdakilerden hangisinden izin almak gerekir?

A)

İl Trafik Komisyonundan

B)

Belediye Başkanlığından

C)

Defterdarlıktan

D)

Milli Eğitim Müdürlüğü


Soru-15

Aşağıdakilerden hangisi Şehirlerarası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur?

A)

Yapı işleri Genel Müdürlüğü

B)

Karayolları Genel Müdürlüğü

C)

Çevre Koruma Genel Müdürlüğü

D)

Emniyet Genel Müdürlüğü


Soru-16

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

A)

Emniyet Genel Müdürlüğü

B)

Karayolları Genel Müdürlüğü

C)

Milli Eğitim Bakanlığ

D)

Sağlık Bakanlığı


Soru-17

Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

A)

Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yaparak

B)

Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek

C)

Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak

D)

Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak