analytics kodu
Kumlu Sürücü Kursu GÖLCÜK

Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Konu Testi 3 - Trafik MevzuatıSoru-1

Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir?

A)

Taşıma

B)

Ulaşım

C)

Trafik

D)

Erişme


Soru-2

Şekildeki karayoluna ne ad verilir?

A)

Erişme kontrollü karayolu

B)

İki yönlü karayolu

C)

Bölünmüş karayolu

D)

Tek yönlü karayolu


Soru-3

Karayollarıyla ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

A)

Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprü ve alanlardır

B)

Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır

C)

Trafik için araçların yararlanmasına müsait şeritlerdir

D)

Trafik için yapılmış özel amaçlı parçalarıdır


Soru-4

Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoludur?

   

A)

1-2

B)

1-2

C)

2-4

D)

3-4


Soru-5

Şekildeki araçların seyirettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış herbir bölümüne ne ad verilir?

A)

Bölünmüş yol

B)

Şerit

C)

İki yönlü yol

D)

Banket


Soru-6

Aşağıdakilerden hangisi kavşak için tam doğru tanımdır?

A)

İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alandır

B)

En az üç adet karayolunun birbirine çok yaklaştığı alandır

C)

En az dört şeritli yolun dönüş için ayrılan kısmıdır

D)

Karayolunun yaya geçidi olan kısmıdır


Soru-7

Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yer ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı, trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayola ne denir?

A)

Anayol

B)

Bölünmüş Yol

C)

Erişme kontrollü yol

D)

İki yönlü yol


Soru-8

Aşağıdaki yollardan hangisine yaya, hayvan ve motorsuz araçların girmesi yasaktır?

A)

Anayol

B)

Bölünmüş karayolu

C)

Otoyol

D)

Tali yol


Soru-9

Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A)

1 -  Bağlantı yolu
2 - Tali yol

B)

1 - Ana yol

2 - Tali yol

C)

1 - Bölünmüş Karayolu

2 - Bağlantı yolu

D)

1 - İki yönlü karayolu

2 - Tek yönlü karayolu

 


Soru-10

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne denir?

A)

Bağlantı Yolu

B)

Geçiş yolu

C)

Tali yol

D)

Taşıt yolu


Soru-11

Aşağıdakilerden hangisi bağlantı yollarının özelliklerinden biri değildir?

A)

Kavşak yakınında olması

B)

Bir yönlü trafiğe ayrılmış olması

C)

Taşıt yollarını birbirine bağlaması

D)

Aracın mülke giriş ve çıkışı için yapılmış olması


Soru-12

Şekildeki 1 ve 2 numaralı yollar aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Anayol

B)

Bağlantı yolu

C)

Tali yol

D)

Geçiş yolu


Soru-13

Aşağıdakilerden hangisi karayolunun unsurlarından biri değildir?

A)

Araç

B)

Köprü

C)

Banket

D)

Kavşak


Soru-14

Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alana ne denir?

A)

Yaya geçidi

B)

Yaya Yolu

C)

Okul geçidi

D)

Öğrenci Geçidi


Soru-15

Taşıt yolunun trafik işaretleri ile belirlenerek yayaların karşıya geçmesi için ayrılmış bölüme ne denir?

A)

Yaya yolu

B)

Yaya geçidi

C)

Platform

D)

Geçiş yol


Soru-16

Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunun üstten geçmesini sağlayan yapıya ne denir?

A)

Bağlantı yolu

B)

Hemzemin geçit

C)

Üst geçit

D)

Geçiş yolu


Soru-17

Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile; bu araçlardaki müsaade edilen en fazla yükseklik ne kadar olmalıdır?

A)

3 metre

B)

3.50 metre

C)

4 metre

D)

4.50 metre


Soru-18

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A)

Bisiklet yolu

B)

Motosiklet yolu

C)

Bisiklet giremez

D)

Motorlu bisiklet giremez


Soru-19

Taşıt yolu karşı yöndeki trafiğe kapalı ise bu karayoluna ne ad verilir?

A)

Tek yönlü karayolu

B)

İki yönlü karayolu

C)

Bölünmüş karayolu

D)

Erişme kontrollü karayolu


Soru-20

Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne denir?

A)

Banket

B)

Şerit

C)

Şev

D)

Kaplama


Soru-21

Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayol yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?

A)

Kapasite

B)

Taşıma sınırı

C)

İstehap haddi

D)

Dingil ağırlığı


Soru-22

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesidir?

A)

Kamyon

B)

Biçer döver

C)

Otobüs

D)

Minübüs


Soru-23

Otomobil için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)

İnsan taşımak amacı ile üretilmşitir

B)

Motorlu araçların genel adıdır

C)

Ticari amaçla kullanılması yasaktır

D)

Otobüs dışındaki yolcu araçlarıdır


Soru-24

Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoluna bölünmüş kara yolu denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde taşıtlar bölünmüş kara yolunda bulunmaktadır?

A)

B)

C)

D)


Soru-25

Taşıtlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)

Kara yolunda kullanılırlar

B)

Kamuya ait ise ticari taşıt adını alırlar

C)

Yük ve yolcu taşımaya yararlar

D)

Kullanım amaçlarına göre çeşitlere ayrılırlar


Soru-26

Karayolunda insan; hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne denir?

A)

İş makinesi

B)

Troleybüs

C)

Araba

D)

Taşıt


Soru-27

Aşağıdakilerden hangisi römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır?

A)

B)

C)

D)


Soru-28

Sürücü dahil 9 dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıta ne denir?

A)

Traktör

B)

Otobüs

C)

Otomobil

D)

Tramvay


Soru-29

Sürücüsü dahil oturma yeri 17 yi aşmayan otobüslere ne denir?

A)

Motosiklet

B)

Minibüs

C)

Otomobil

D)

Tramvay


Soru-30

Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en çok 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş unan motorlu taşıta ne denir?

A)

Otobüs

B)

Kamyonet

C)

Arazi taşıtı

D)

Otomobil


Soru-31

Kamyonetin izin verilen yüklü ağırlığı en çok kaç tondur?

A)

3,5

B)

4

C)

4,5

D)

5


Soru-32
  •  İki veya üç tekerlekli olabilir

 

  • Sepetli ve sepetsiz motorlu araçlardır

 

 

  • Yük taşımacılığında kullanılabilir

     Bu bilgiler hangi araca aittir?

A)

Motorlu bisiklet

B)

Motosiklet

C)

Bisiklet

D)

Özel amaçlı taşıt


Soru-33

Bir birim olarak seyretmek üzere birbirne bağlanmış bir çekici ile en çok iki römorktan oluşan taşıta ne denir?

A)

Taşıt katarı

B)

Özel amaçlı taşıt

C)

Kamp taşıtı

D)

Karavan


Soru-34

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yüklü ağırlığı ve veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

A)

Dingil ağırlığı

B)

Yüklü ağırlık

C)

Taşıma sınırı

D)

Gabari


Soru-35

Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile; bu araçlardaki müsaade edilen en fazl genişlik ne kadar olmalıdır?

A)

2 metre

B)

2,25 metre

C)

2,50 metre

D)

2,55 metre


Soru-36

Aşağıdakilerden kaç tanesi trafiğin unsurlarındandır?

  • Taşıtlar

  • Yayalar

  • İşaret levhaları

  • Hayvanlar

A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-37

Aşağıdakilerden hangisi en az ağırlığı gösterir?

A)

Azami ağırlık

B)

Taşıma sınırı

C)

Toplam ağırlık

D)

Yüksüz ağırlık


Soru-38

Görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini teklikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklamalarına bağlı olmamalarına ne denir?

A)

Geçiş hakkı

B)

Geçiş kolaylığı

C)

Geçiş üstünlüğü

D)

Geçiş önceliği


Soru-39

Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğe ne ad verilir?

A)

Geçiş üstünlüğü

B)

Geçiş hakkı

C)

Geçiş kolaylığı

D)

Geçiş yolu


Soru-40

Araçların genel olarak uzun süre bekletilmek üzere bırakılmasına ne denir?

A)

Duraklamak

B)

Park etme

C)

Manevra

D)

Bekleme


Soru-41

Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?

A)

İşaret levhalarına uyarak durmak

B)

Öndeki araçların durması sonucu durmak

C)

Yolcu indirip bindirmek için durmak

D)

Kırmızı ışıkta durmak


Soru-42

Trafikte geçiş hakkı ne demektir?

A)

Bazı özel yollardan yararlanma hakkıdır

B)

Otoyollardan yararlanma hakkıdır

C)

Görev sırasında bazı araçların trafik kısıtlamalarına ve yasaklamalarına tabi olmalarıdır

D)

Yayaların ve sürücülerin diğer yaya ve sürücülere göre yolu kullanmadaki önceliğidir


Soru-43

Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?

A)

Duraklama

B)

Park etme

C)

Bekleme

D)

Durma


Soru-44

Trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek , boşaltmak veya beklemek amacıyla kısa bir süre için durdurulmasına ne denir?

A)

Duraklamak

B)

Durma

C)

Park etme

D)

Bekleme


Soru-45

Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?

A)

Park etmek

B)

Yük boşaltmak

C)

Kırmızı ışıkta beklemek

D)

Yolcu indirmek beklemek


Soru-46

Yetkililerce, araçla ilgili belgenin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alı konulmasına ne denir?

A)

Trafikten men

B)

Trafik suçu

C)

Trafik kusuru

D)

Trafik cezası


Soru-47

Lastik tekerlekli traktör için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)

Tarım işleri için mal edilmiştir

B)

Römarktaki yük üzerinde insan taşıyabilir

C)

Römork veya yarı römork çekebilir

D)

Ticari amaçla yük taşıması izine bağlıdır


Soru-48

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki numaralandırılmış olan çizgilerden hangileri yaya geçidini gösterir?

                                    
                                   
I                   II                    III

A)

I-II

B)

I-III

C)

II-III

D)

I-II-III


Soru-49

Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunun altından geçmesini sağlıyan yapıya ne ad verilir?

A)

Üstgeçit

B)

Alt geçit

C)

Hemzemin geçit

D)

Kavşak


Soru-50

Karayolunun hangi kısmı yanlızca zorunlu hallerde taşıtlarca kullanılabilir?

A)

Banket

B)

Yaya yolu

C)

Geçiş yolu

D)

Bağlantı yolu


Soru-51

Ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıt sürücüsüne ne denir?

A)

Hizmetli

B)

Araç sahibi

C)

Şoför

D)

Aracı işleten


Soru-52

Aşağıdaki araçlardan hangisi sevk ve idare eden kişilere şoför denir?

A)

Gemiyi

B)

Otomobili

C)

Treni

D)

Taksi dolmuşunu


Soru-53

Taşıt yolunun her iki yönündeki taşıt trafiği için kullanıldığı kara yoluna iki yönlü kara yolu denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde taşıtlar iki yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

A)

B)

C)

D)


Soru-54

Yolcu taşımada kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere ne denir?

A)

Motorlu bisiklet

B)

Arazi taşıtı

C)

Özel amaçlı taşıt

D)

Yük motosikleti


Soru-55

Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3.5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?

A)

B)

C)

D)


Soru-56

Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden hangisi şeridi ifade eder?

A)

1 numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi

B)

1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki devamlı çizgi

C)

1,2,ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri

D)

Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler


Soru-57

Aşağıdakilerin hangisinde, yoldaki çizgiler taşıt yoluna bölünmüş yol durumuna getirir?

A)

B)

C)

D)