analytics kodu
Kumlu Sürücü Kursu GÖLCÜK

Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Konu Testi 6 - Trafik İşaret LevhalarıSoru-1

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ağağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A)

Aydınlatma lambalarını yakmalıdır

B)

Takip mesafesini azaltmalıdır

C)

Yavaşlayıp varsa geçme yasağına uymalıdır

D)

Yolun solundan gitmelidir


Soru-2

Aşağıda görülen trafik işareti ne anlama gelmektedir?

A)

Sola dönme yasağı

B)

Kaygan bir yola yaklaştığı

C)

Sola tehlikeli dönemece yaklaştığı

D)

Sol tarafta tek yönlü yola girileceği


Soru-3

Aşağıda görülen trafik işareti ne anlama gelmektedir?

A)

Sağdan ve soldan daralan yol anlamındadır

B)

Kaygan hale gelen yol kesimine yaklaşıldığı bildirir

C)

İlki sağa olmak üzere devamlı dönemeçli bir kesime yaklaşıldığı anlamındadır

D)

İlki sola olmak üzere devamlı dönemeçli bir kesime yaklaşıldığı anlamındadır


Soru-4

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A)

Vites büyütmelidir

B)

Vites küçülterek seyretmelidir

C)

Hızını artırmalıdır

D)

Tekerleğe zincir takmalıdır


Soru-5

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A)

Kasisli yol

B)

Tehlikeli çıkış eğilimli yol

C)

Açılan köprüye yaklaşıldığı

D)

Zeminde gevşek malzeme bulunduğu


Soru-6

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A)

Aracını geriye döndürmelidir

B)

Hızını azaltmalıdır

C)

Klakson çalışmalıdır

D)

Yolun kayganlığını kontrol etmelidir


Soru-7

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A)

Ehli hayvanlar geçebilir

B)

Ehli hayvanlar giremez

C)

Vahşi hayvanlar geçebilir

D)

Vahşi hayvanlar giremez


Soru-8

Aşağıdaki trafik işareti aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

A)

Tehlikeli eğim başlangıcında

B)

Soldan daralan yola yaklaşıldığında

C)

Kaygan yola yaklaşıldığında

D)

Tek yönlü yola yaklaşıldığında


Soru-9

Şekildeki trafik işareti yolların hangisine konur?

A)

Üst geçitli yola

B)

Kesisli yola

C)

Kaygan yollara

D)

Yapım çalışması olan yollara


Soru-10

Aşağıda görülen trafik işareti ne anlama gelmektedir?

A)

Yolda çalışma var

B)

Kaygan yol

C)

Kasisli yol

D)

Taşıt trafiğe kapalı yol


Soru-11

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır?

A)

Aracını yavaşlatması

B)

Yolu kontrol etmesi

C)

O bölgeden dikkatli geçmesi

D)

Takip mesafesini azaltması


Soru-12

Aşağıdaki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Bisikletin yaya yolunu kullanabileceği

B)

Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini

C)

Bisikletin geçebileceği

D)

Bisikletin giremeyeceğini


Soru-13

Aşağıdaki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Ehli hayvanların yola çıkabileceği

B)

Canlı hayvan pazarına yaklaşıldığı

C)

Yol kenarında besi çiftliği bulunduğunu

D)

Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabilceği


Soru-14

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Yolda kar mücadelesinin yapıldığını

B)

Yolda kayma, çökme ve heyelan olduğu

C)

Çalışma sebebiyle yolun trafiğe kapatılmış olduğu

D)

Yolda yapım, bakım ve onarım olduğu


Soru-15

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A)

Kontrolsüz kavşak

B)

Dönel kavşak yaklaşımını

C)

Demiryolu geçidini

D)

"Anayol – Taliyol" kavşağını


Soru-16

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Kontrollü demiryolu geçidine yaklaşıldığını

B)

Kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığı

C)

Demiryolu alt geçidine yaklaşıldığı

D)

Demiryolu üst geçidine yaklaşıldığı


Soru-17

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Çocuk parkı veya bahçesine yaklaşıldığı

B)

Çocuklar için ayrılmış oyun alanına yaklaşıldığı

C)

Bir yerleşim birimine girildiği

D)

Okul geçidine yaklaşıldığı


Soru-18

Aşağıdaki trafik işaretlerden hangisi “Dönel Bir Kavşak”a yaklaşıldığı bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-19

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi “Anayol – Taliyol “ kavşağı değildir?

A)

B)

C)

D)


Soru-20

Yolda görülen trafik işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Kontrollü demiryolu geçidi

B)

Özel mülk girişi

C)

Taliyol

D)

Geçiş yok


Soru-21

Aşağıdakilerden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-22

Aşağıdaki trafik işaretlemelerinden hangisi “Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sona Erdiği” ni bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-23

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi “Yol ver” anlamındadır?

A)

B)

C)

D)


Soru-24

Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?

A)

Sola dönüşü

B)

U dönüşü yapmayı

C)

Sağa dönüşü

D)

Park etmeyi


Soru-25

Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?

A)

Sağa mecburi yönü

B)

Sola mecburi yönü

C)

Sağa dönüşü

D)

Sola dönüşü


Soru-26

Yandaki trafik işareti hangi manevrayı yasaklamaktadır?

A)

Geri gitmeyi

B)

U dönüşü yapmayı

C)

Sola dönmeyi

D)

Ada etrafında dönmeyi


Soru-27

Aşağıdaki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Duraklama yasağını

B)

Haftanın tek günlerinde park yasağı

C)

Haftanın çif tgünlerinde park yasağını

D)

Park etme yasağını


Soru-28

Şekilde trafik işareti neyi bildirir?

A)

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

B)

Yolun araç trafiğine kapalı olduğu

C)

Duraklama ve parketme yasağı

D)

Bütün yasakların sona erdiği


Soru-29

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A)

Dur

B)

Durak

C)

Devam et

D)

Devam et


Soru-30

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceği

B)

Kamyon için girme yasağının sonu olduğu

C)

Kamyonun giremeyeceği

D)

Treylerin giremeyeceğini


Soru-31

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangileri “Gabari Sınırlaması” getirmiştir?

                                               
         1                                             2                                            3

A)

1-2

B)

1-3

C)

2-3

D)

1-2-3


Soru-32

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi “Sağdan Gidiniz” anlamındadır?

A)

B)

C)

D)


Soru-33

Şekilde trafik işareti neyi bildirir?

A)

Köprü yaklaşımını

B)

Otoyol başlangıcını

C)

Bölünmüş yolu

D)

Çift yönlü yolu


Soru-34

Aşağıdakilerden hangisi “Girişi Olmayan Yol “ işaretidir?

A)

B)

C)

D)


Soru-35

Aşağıdakilerden hangisi “Trafiğe Kapalı Yol” anlamındadır?

A)

B)

C)

D)


Soru-36

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A)

Kaygan yola yaklaşıldığını

B)

Taşıt yoluna taş,kaya, toprak düşebileceğini

C)

Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini

D)

Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını


Soru-37

Aşağıdakilerden hangisi soldan ana yola girişi bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-38

Aşağıdakilerden hangisi “Motorlu Taşıt Giremez” işaretidir?

A)

B)

C)

D)


Soru-39

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Yolun iki şeride ayrıldığını

B)

Dönel kavşak yaklaşımını

C)

leri ve sağa mecburi yönü

D)

Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini


Soru-40

Aşağıdakilerden hangisi “Azami Hız Sınırlaması” anlamındadır?

A)

B)

C)

D)


Soru-41

Şekildeki trafik işareti neyi gösterir?

A)

Yolun iki taraftan daraldığını

B)

Yolun tek yönlü olduğunu

C)

Yolun çift yönlü olduğunu

D)

Karşıdan gelene yol verme zorunluluğu


Soru-42

Yolun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?

          

A)

Yolun daralmakta olduğunu

B)

200 m ileride köprü olduğunu

C)

200 m ileride kavşak olduğunu

D)

200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu


Soru-43

Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi anayolda bulunmaz?

A)

B)

C)

D)


Soru-44

Aşağıdakilerden hangisi “Otoyol Şerit Kapatma” işaretidir?

A)

B)

C)

D)


Soru-45

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A)

Araç trafiğine kağalı yolu

B)

Hız sınırlaması sonunu

C)

Öndeki taşıtı geçme yasağını

D)

Geçme yasağı sonunu


Soru-46

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Geçme yasağının sonunu

B)

Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini

C)

Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu

D)

Anayol – taliyol kavşağına yaklaşıldığı


Soru-47

Şekildeki trafik işareti bulunan yola, aşağıdakilerden hangisinin konulması gerekir?

A)

B)

C)

D)


Soru-48

Aşağıdakilerden hangisi motosiklet giremez işaretidir?

A)

B)

C)

D)


Soru-49

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A)

Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını

B)

Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini

C)

70 metre sonra yolun daralacağını

D)

70 metreden sonra park alanı olduğu


Soru-50

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

A)

B)

C)

D)


Soru-51

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Yaya geçidini

B)

Yaya yolunu

C)

Yayanın giremeyeceğini

D)

Yola yayanın çıkabileceğini


Soru-52

Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

Yol yüzeyi arızalıdır

B)

Yoldan yavaş geçilmesi gerekir

C)

Yolda yapım çalışması vardır

D)

Yolda tümsek vardır


Soru-53

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A)

Öndeki aracı geçmemesi

B)

Aracının hızını azaltması

C)

İlk geçiş hakkını yayalara vermesi

D)

Yayalara ikaz ederek geçmesi


Soru-54

Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdakilerden hangisi girebilir?

A)

Otomobil

B)

Kamyonet

C)

Motosiklet

D)

Lastik tekerlekli traktör


Soru-55

Aşağıdakilerden hangisi trafik tanzim işaretidir?

A)

B)

C)

D)


Soru-56

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-57

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden  hangilerini yapmalıdır?

       I- Hızını artırmalıdır 

      II- Hızını azaltmalıdır

     III- Öndeki araçları geçmekten kaçınmalıdır

A)

I-II

B)

I-III

C)

II-III

D)

I-II-III


Soru-58

Devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi belirtir?

A)

Öndeki araçların geçilemeyeceğini

B)

Hiçbir sebeple durulamayacağını

C)

Sağ şeritten gidilemeyeceğini

D)

Sağ bankette durulamayacağını


Soru-59

Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?

A)

Öndeki araçların geçilemeyeceğini

B)

Hiçbir sebeple durulamayacağını

C)

Sağ şeritten gidilemeyeceğini

D)

Sağ bankette durulamayacağını


Soru-60

Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

A)

Kesik çizgi tarafındaki aracın önüne geçilebileceği

B)

Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridine seyretmesi gerektiğini

C)

Devamlı çizgi tarafındaki aracın tehlikeli yol bölümüne gireceğini

D)

Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarla kullanılcağını


Soru-61

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Bisiklet yolunu

B)

Mopet yolunu

C)

Mopetin giremeyeceğini

D)

Motosikletin giremeyeceğini


Soru-62

Devamlı iki çizgi bulunan bir karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)

İki yönlü karayolu olduğu

B)

Bölünmüş karayolu olduğu

C)

Diğer yol bölümüne geçilemeyeceği

D)

Çizgilerin yolda ayırıcı görevi yaptığı


Soru-63

İki yönlü bir yolun tepe üstü kesimindeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)


Soru-64

Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?

A)

B)

C)

D)


Soru-65

Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-66

Aşağıdakilerden hangisi tehilikeli viraj yön levhasıdır?

A)

B)

C)

D)


Soru-67

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Otobüs yolunu

B)

Otobüslerin park yerini

C)

Otobüsün giremeyeceğini

D)

Otobüslerde hız sınırlamasının olduğunu


Soru-68

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Yük taşıtının öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu

B)

Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini

C)

Kamyonlar için geçme yasağının sonu olduğu

D)

Geçme yasağının sona erdiği


Soru-69

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Sadece at arabasının girebileceği

B)

At arabasının giremeyeceği

C)

At arabasının çıkabileceği

D)

At arabasına yol verileceği


Soru-70

Karayollarında, taşıtların yan yana gitme sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler?

A)

Işıklı işaret cihazları

B)

Yol çizgileri

C)

Karayollarındaki taşıt sayısı

D)

Yolda yaya geçitlerinin olması


Soru-71

Şekildeki uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A)

Banketten gitmelidir

B)

Takip mesafesini artırmalıdır

C)

Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir

D)

Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmelidir


Soru-72

Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-73

Şekildeki trafik işaretleri (sağ-sol) sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A)

Tali yola

B)

Kavşağa

C)

Köprüye

D)

Demir yoluna


Soru-74

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Sadece tarım traktörünün girebileceğini

B)

Tarım traktörlerinin park edilebilceği

C)

Tarım traktörünün giremeyeceğini

D)

Tarım traktörünün geçebileceği