analytics kodu
Kumlu Sürücü Kursu GÖLCÜK

Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->A1 A2 Sınıfı Trafik ve Çevre Bilgisi Deneme Sınavı-1Soru-1

Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

A)

Yavaşlamaları

B)

Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri

C)

Geçitteki yayaları ikaz ederek geçmeleri

D)

Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları


Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğü hakkı ile ilgili kurallardan biri değildir?

A)

Can ve mal güvenliğinin korunması

B)

Görev hâlinde hız sınırlarının aşılabilmesi

C)

Bu hakkın sesli ve ışıklı cihazlarla belirtilmesi

D)

Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması


Soru-3

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

Yol, bütün yönlere açıktır.

B)

Yol, bütün yönlere kapalıdır

C)

Yol, kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.

D)

Yol, polisin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.


Soru-4

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

A)

Şerit değiştirmek yasaktır.

B)

Öndeki aracı geçmek yasaktır.

C)

Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.

D)

Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.


Soru-5

Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

Korkutmadan uyarması

B)

Ses tonunun sabit olması

C)

Uyarı amacı dışında kullanılması

D)

Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması


Soru-6

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

A)

Sürülecek araç başkasına aitse

B)

Kasko sigortası yaptırılmamışsa

C)

Aracın periyodik bakım süresi geçmişse

D)

Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse


Soru-7

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

A)

B)

C)

D)


Soru-8

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Mopet yolunu

B)

Bisiklet yolunu

C)

Mopetin giremeyeceğini

D)

Motosikletin giremeyeceğini


Soru-9

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-10

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Kasisli yola girileceğini

B)

Yolda çalışma olduğunu

C)

Yolun trafiğe kapalı olduğunu

D)

Motorlu taşıtların giremeyeceğini


Soru-11

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A)

Demir yolu alt geçidine

B)

Demir yolu üst geçidine

C)

Kontrollü demir yolu geçidine

D)

Kontrolsüz demir yolu geçidine


Soru-12

Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücülerin ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak

B)

Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek

C)

Selektör yapmak

D)

Hızını artırmak


Soru-13

Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

A)

Taşıt kırmızı ışıkta beklerken

B)

Sadece öğrenci indirip bindirirken

C)

Taşıt arızalanıp yolda kaldığı zaman 

D)

Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda


Soru-14

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A)

Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması

B)

Zarar verdiği aracın sahibini bulması

C)

Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması

D)

Anlaşma sağlanamadığında trafik görevlisine haber vermesi


Soru-15

Şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

Geçiş hakkını kendi kullanmalı

B)

Hızını artırarak dönüşünü yapmalı

C)

2 numaralı aracın geçmesini beklemeli

D)

2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı


Soru-16

Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A)

1 - 2 - 3

B)

1 - 3 - 2

C)

3 - 1 - 2

D)

3 - 2 - 1


Soru-17

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?

A)

Araç

B)

Ticari taşıt

C)

Arazi taşıtı

D)

Taşıt katarı


Soru-18

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; ikinci defasında sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A)

30 gün

B)

3 ay

C)

6 ay

D)

2 yıl


Soru-19

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A)

Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi

B)

1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi

C)

2 numaralı aracın şerit değiştirmesi

D)

3 numaralı aracın şerit değiştirmesi